Deventer Kano Vereniging

De Deventer Kano Vereniging (DKV) heeft een mooie locatie aan de IJssel vlak naast de Gasfabriek waar zij recreatief kunnen kanoën en kanopolo kunnen spelen. De gemeente wil het gebied flink op de schop gooien met nieuwe ruimtelijke plannen voor het gebied. De kanovereniging kwam naar het loket met de vraag hoe zij een ontwikkelingsvisie kunnen creëren om de belangen van de vereniging kenbaar te maken richting te gemeente en andere betrokken actoren.

Er is hierbij gekozen om deze vraag om te zetten in een opdracht voor het StadsLAB van het Saxion. Een groep studenten van de studierichtingen planologie en stedenbouwkunde gaan hierbij een ontwikkelingsvisie opstellen in samenwerken met de DKV.

Daarnaast wil de kanovereniging graag meer kennis vergaren over haar positie op beleidsniveau. Door de vele taken die de kanovereniging verricht willen zij graag een productief gesprek met de betreffende gemeentelijke afdelingen om te kijken waar zij elkaar kunnen stimuleren en waar er eventueel blokkades liggen.

Voor deze vraag is een portfolio-opdracht opgesteld waar studenten aan kunnen werken om hun portfolio te vullen en werkervaring op te doen. Helaas heeft het loket geen studenten kunnen vinden die deze opdracht op zich wouden nemen. Een reden hiervoor kan zijn dat het een vrij grote opdracht is en de meeste studenten hun portfolio’s al goed gevuld hadden en voornamelijk zochten naar kleinere opdrachten. Het nieuwe team voor het loket kan volgend jaar wellicht studenten vinden die uitvoering willen geven aan deze opdracht.