Natuurlijk is elk idee, initiatief of vraag anders, daarom heeft het Loket van Mogelijkheden een vaste werkwijze. De stappen die we zetten staan hier
weergegeven. Om een goed beeld te krijgen van uw vraag of initiatief hebben wij met iedereen een kennismakingsgesprek hoe klein de vraag ook is. Het liefst in een fysieke omgeving, als dit niet mogelijk is doen we dit digitaal.

Hierna gaan we kijken hoe we je verder kunnen helpen. Als de opdracht een te grote omvang heeft voor het Loket alleen, schakelen we andere studenten van het Saxion StadsLAB in. Zo kunnen we op een makkelijke manier een groot aantal mensen bij elkaar krijgen om grotere opdrachten uit te kunnen voeren.

StadsLab Saxion Hogeschool

Heb jij een idee of initiatief? 

Heb jij een idee of initiatief?

Neem contact met ons op

1.

Vastgelopen met een idee?

Bezoek het Loket van Mogelijkheden.

2.

Goed gesprek

Met studenten, Gemeente en iedereen die mee wil denken.

3.

Belofte

1 contact verder 1 stapje verder.

4.

Niet wat moet, maar wat kan

Nieuwe manieren van kijken en zoeken naar andere mogelijkheden.

5.

Onderzoek

Op basis van beproefde modellen en voorbeelden.

6.

Geholpen?

Volgende keer aan de andere kant van de tafel!